Vybrané ukázky projektů

Rodinný dům v Hoštce

Stavba RD 4kk typu Bungalov pro bydlení jedné rodiny se dvěma kompletními příslušenstvími. Zastavěná plocha 149,3m2.

Litoměřice U Kapličky

Revitalizace bytového domu o počtu 24.bytových jednotek.

Ústí nad labem
Fitness CONTOURS

Dámské fitness studio v paláci Zdar.

Technický dozor

Náplní činnosti technického dozoru je zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

Technický dozor zajišťujeme především proto, aby vaše stavba proběhla bez problémů, bez starostí z vaší strany, s vynaložením přiměřených finančních prostředků a k vaší plné spokojenosti.

© 2024 - PK006+1 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ